Kontaktuppgifter

Equmeniakyrkan Öland

Pastor
Stefan Pantzar
Tel: 070 325 00 63
pantzar.stefan@gmail.com

Ordförande
Mikael Båge
Tel: 070 969 17 60
mikael.bage@telia.com

Vice församlingsföreståndare
Christina Lindell
Tel: 070 356 24 44
christina42@telia.com

Kassör
Anders Larsson
Tel: 0705 75 87 96
anders2.borgholm@telia.com

Equmenia

Barn- och ungdomsarbetet

Ordförande
Barbro Adolfsson
Tel: 0702 83 89 61

Kassör
Anders Larsson
Tel: 0705 75 87 96
anders2.borgholm@telia.com

Besöksadress

Equmeniakyrkan Borgholm
Stensbergsgatan 7
387 34 Borgholm

S:t Olofs kapell
Byxelkroksvägen 73
387 75 Byxelkrok