Kontaktuppgifter

Equmeniakyrkan Öland

Mikael Båge
Ordförande
Tel: 070 969 17 60
mikael.bage@telia.com

Ingvar Jansson
Kassör
Tel: 073 653 70 93
georgejansson@hotmail.com

Barn- och ungdomsarbete

Ordförande
Barbro Adolfsson
Tel: 0702 83 89 61

Kassör
Anders Larsson
Tel: 0705 75 87 96
anders2.borgholm@telia.com

Equmeniakyrkan Borgholm

Stensbergsgatan 7
387 34 Borgholm

S:t Olofs kapell

Byxelkroksvägen 73
387 75 Byxelkrok