Beställning av scoutdräkter

För de som är intresserade av att beställa scoutdräkter brukar vi göra en gemensam beställning en gång per termin för att slippa fraktkostnaden. Skulle någon av er själva vilja beställa via scoutförbundets hemsida, så går det bra, men equmenia Öland subventionerar inköp av 1 st. scoutskjorta eller 1 st. t-shirt/piké enligt nedan, vid en gemensam beställning.

www.scoutshop.se går det att se vad för tröjor och skjortor som finns. Titta noga på måttabellerna innan ni väljer modell och storlek.

Följande subventioner gäller för equmenia Ölands medlemmar (Priserna gäller vt2022):

Första scoutskjortan:  – 50 % av nypris. (Ca 150:- resp. 200:-, beroende på storlek)

Vid byte till större storlek av skjorta betalar man 25 % av nypris.

Vid återlämnande av skjorta får man tillbaka 25 % av nypris.
Återlämnad skjorta ska vara tvättad och struken. Alla märken utom Byxelkroksmärket borttagna.

Priserna gäller oavsett skick på skjortan (ny eller begagnad) givetvis ska den vara ok och inte allt för sliten när man köper den.

Vill man inte ha en scoutskjorta utan en t-shirt eller piké i stället så gäller samma subvention som ovan, men de går inte att byta in.

Vill scouten absolut ha en helt ny skjorta när det finns begagnade hemma betalar man fullpris.

Följande finns hemma/tas hem om någon vill köpa:

Fickfakta 49:-
Flick-/pojkmärket (treklöver/lilja) 12:-
Sverigemärke 12:-
Borttappade deltagande- och tillhörighetsmärke 10:-
Borttappad halsduk 79:- (alla scouter får 1 st. halsduk då de invigs)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scoutdräkt

Komplett scoutdräkt utgörs av antingen scoutskjorta, scout-T-shirt eller scoutpiké, tillsammans med halsduk. Equmeniascouts förbundshalsduk är Equmenialila. Halsduken rullas och läggs ovanpå kragen. Halsduken bärs antingen knuten eller ihophållen av en sölja. Scoutdräkt bärs av alla scouter, oavsett åldersgrupp.

För att se hur märkena ska sitta på scoutskjortan klicka på bilden.
Scoutdräkt[/vc_column_text][vc_column_text]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hantering av personuppgifter i
Equmenia Öland – information om GDPR

Equmenia Öland strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

Vi hanterar ibland uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) när det behövs för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Rättslig grund
När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Hälsouppgifter hanteras alltid med samtycke.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Medlemskap i Equmenia Öland medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och dess regioner, och dina uppgifter kan delas med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre, kan du begära att vi tar bort uppgifterna.


Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:   Equmenia Öland

Kontaktperson:                  Barbro Adolfsson
Telefon:                              070 283 89 61
E-post:                               barbroadolf@gmail.com

Du kan alltid fråga en ledare om du vill veta mer!

Informationen som PDF – Klicka här

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Information om SMS tjänst m.m.

Under våren 2016 skapades en SMS-grupp (Scout Byxelkrok) där vi som ledare kan skicka korta meddelanden till er. Meddelandena är av karaktären ”kom ihåg att” t.ex. scout börjar på onsdag, senaste anmälningsdag till hajk, vi är ute så ta med ficklampa, osv.

I samband med första sms:et från Scout Byxelkrok kommer ni att få en inbjudan till SMS-grupppen , det behöver ni inte svara på.

Tjänsten är inställd så att det bara är vi ledare som kan skicka SMS till alla i gruppen, om ni skickar SMS till gruppen så är det bara ledarna som kan läsa meddelandena. Det kan vara lite bökigt att veta till vilket nummer man ska skicka till i så fall, så det är inget som ni behöver fundera över om ni inte vill.

Vi har mobilnummer till de flesta hem, men om vi skickar till ”fel” nummer eller om ni vill att flera i familjen ska få meddelandena så vill vi gärna att ni kontaktar oss så att vi kan lägga till de mobilerna i gruppen. Det finns ju några scouter som har egna mobiler, eller så kanske man vill att någon mor-eller farförälder också ska få SMS.

Scouterna får som vanligt med sig lappar hem om läger, hajker m.m. men sms:en är för att påminna om senaste anmälningsdatum eller dylikt. På vår hemsida: www.equmeniakyrkanoland.se lägger vi upp de lappar som scouterna får hem, så om lappen med t.ex. utrustningslistan för en hajk har försvunnit så finns den där.

Med vänliga hälsningar Scoutledarna

Informationen som PDF – klicka här

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]